Top

فلاش تانک

  • 1

  • انتخاب فلاش تانک مناسب برای نصب توالت فرنگی

    فلاش تانک ها امروزه هم در توالت های ایرانی و هم فرنگی کاربرد دارد.فلاش تانک ها هر کدام دارای مزیت ها و کاربرد های مختلفی می باشند که  انتخاب را برای شما پیچیده خواهند کرد. انتخاب یک فلاش تانک بسته به نیاز و هدف شما از نصب فلاش تانک متفاوت خواهد بود. فلاش تانک ها از یک منبع تغذیه و یک لوله ی انتقال آب تشکیل شدهاست. در نصب توالت فرنگی این نکته بسیار حائز اهمیت شما که یک فلش تانک مناسب در سیستم توالت فرنگی به کار رود. هنگام انتخاب توالت فرنگی قبل از نصب توالت فرنگی اطلاعات لازم و کافی را در ارتباط با میران مصرف آب توسط فلاش تانک به دست آورید. در این قسمت به معرفی انواع فلاش تانک ها می پردازیم.


    ادامه مطلب