آبکاری با کروم

روکشهای لایه کروم رنگی شبیه نقره ٬ سفید مایل به آبی دارند.

قدرت انعکاس سطح کرومکاری شده و کاملا″صیقلی شده در حد 56 % است )برای نقره 44 %و نیکل 66 %( در حالی که خاصیت انعکاس نقره و نیکل با گذشت زمان ضایع میشود ٬ در مورد کروم تغییری حاصل نمیشود. لایه های کروم قابل جوشکاری نبوده و رنگ کاری و نقاشی را نمی پذیرند.

 

 کروم در مقابل گازها ٬ موادقلیایی و نمک ها مقاوم است اما اسید سولفوریک واسید کلریدریک وسایر اسیدهای هالوژندار در تمام غلظت ها ودر تمام درجه حرارت ها بر روی کروم تاثیر می گذارند. به دنبال رویین شدن شیمیایی ٬ روکشهای کروم مقاومت خوبی در اتمسفر از خود نشان می دهند و کدر نمی شوند . از این رو به تمیز کردن و یا نو نمودن توسط محلول ها یا محصولات حل کننده اکسیدها را ندارند. روکشهای کروم تا655 درجه سانتیگراد هیچ تغییری از نظر کدر شدن متحمل نمیشوند. رویین شدن حالتی است که در طی آن در سطح کروم ٬ اکسید کروم(+1) تشکیل می شود.

این عمل موجب جابه جایی پتانسیل کروم از 737 به 3315 ولت می شود و کروم مثل یک فلز نجیب عمل می نماید. لایه های پوششی کروم براق با ضخامت پایین )در حدود 3 میکرومتر(که غالبا در کرومکاری تزیینی با آن روبه رو هستیم, فولاد را در مقابل خوردگی حفاظت نمی کنند. کروم کاری ضخیم که در مقابل خوردگی ضمانت کافی داشته باشد فقط از طریق کرومکاری سخت امکان پذیر است. با توجه به اینکه پوششهای کروم الکترولیتی سطح مورد آبکاری را به طور کامل نمی پوشانند از این رو کرومکاری تزئینی هرگز به تنهایی مورد استفاده قرار نمیگیرد بلکه همواره آن را به عنوان پوشش نهایی بر روی واکنشهایی که حفاظت سطح را در مقابل خوردگی ضمانت می نمایند به کار می روند. معمولا به عنوان پایه محافظ از نیکل استفاده میشود.
کنترل کیفیت شیرآلات آرال

ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید